Utrustning för avrinning, cheddaring och mildrande av ost

Tetra Pak erbjuder ett komplett processystem för cheddar- och pasta filata-ostar – världens enda system för kontinuerlig produktion av den här typen av produkter. Osttillverkarna kan på detta sätt uppnå den exakta salt- och vattenhalten och ett mycket exakt pH-värde. Det finns en version med två band för pasta filata och en med fyra band med saltdosering för cheddarostar.

Våra avrinnings- och cheddaringmaskiner är helt integrerade med upp- och nedströmsutrustningen, vilket säkerställer en optimal förflyttning, till exempel överlappande utpumpning.

Alternativet, och en vanligare metod för avrinning och cheddaring, är batchproduktion. Tetra Pak erbjuder också processutrustning för den här metoden – som passar bättre för hantverksmässig osttillverkning med lägre kapacitet. I det här fallet utförs mildrande och saltning manuellt i öppna bearbetningsbehållare.

​​​​​​​​UTRUSTNING FÖR AVRINNING, CHEDDARING OCH MILDRANDE​

Tetra Pak Avrinning Matteringstransportör 2

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Utrustning för avrinning, cheddaring och mildrande av ost

Tetra Pak® Avrinning Matteringsmaskin 2 anpassas efter den enskilda anläggningens specifika krav.

Tetra Pak Saltinblandningstransportör 2

Tetra Pak Saltinblandningstransportör 2

Tetra Pak Saltinblandningstransportör 2 är det effektivaste sättet att uppnå och behålla rätt mängd salt i ostmassan.

Tetra Pak Cheddaringmaskin 5

Tetra Pak Cheddaringmaskin 5

Tetra Pak Cheddaringmaskin 5 används för kontinuerlig produktion av osttyperna hopfogad och rörd cheddar och pasta filata.