Utrustning för avrinning, formning och formfyllnad av ost

En blandning av ostmassa och vassle (1: 4,5) fylls från en bufferttank i en lodrät pelare. Där smälts ostmassans partiklar ihop och vasslen dräneras bort. Ostmassans densitet ökar när den sjunker ihop och så småningom bildas ett enda stort block eller flera block av ostmassa på botten av pelaren. Ostmasseblocken skärs sedan av när de lämnar pelaren, transporteras till en form och slutligen till ett pressningssystem. Under tiden samlas vasslen upp och släpps ut för vidare bearbetning.

Tetra Pak erbjuder ett helautomatiskt och kontinuerligt system för avrinning av vassle, förpressning och exakt blockformning och formfyllning i en följd. Vår utrustning är oslagbar när det gäller drifttid, kapacitet, kontroll av avtappning av vassle samt exakt vikt och vattenhalt i den färdiga produkten.

 

 

UTRUSTNING FÖR AVRINNING, FORMNING OCH FORMFYLLNAD​

Tetra Pak Casomatic-system SC7 för ost och vassle

Tetra Pak Casomatic-system SC7 för ost och vassle

Med nya Tetra Pak Casomatic-system SC7 är det möjligt att producera högkvalitativ ost och vassle effektivare än tidigare.

Tetra Pak Casomatic-system MC3 avrinning och formning av ost

Tetra Pak Casomatic-system MC3 avrinning och formning av ost

Den förbättrade Tetra Pak Casomatic-system MC3-modulen möjliggör en mycket effektiv produktion av högkvalitativ ost och vassle.