Tetra Therm® Aseptic VTIS

Utmärkt kvalitet med direkta UHT-system

  • Låg total värmebelastning minimerar inverkan på smak, färg och näringsvärde
  • Lämplig för ett stort antal mejeriprodukter och växtbaserade produkter
  • Den högsta effektiviteten av alla direkta UHT-system på marknaden
Tetra Therm® Aseptic VTIS

​​​​​​​​​​​​Tetra Therm® Aseptic VTIS för direkt UHT-behandling

Tetra Therm® Aseptic VTIS har länge stått för högkvalitativ direkt UHT-behandling av olika aseptiska produkter. Det är en aseptisk processenhet för kontinuerlig UHT-behandling med direktinsprutning av ånga. Tetra Therm Aseptic VTIS används framför allt för värmekänsliga produkter med låg syrahalt som mjölk, berikad mjölk, grädde, sojamjölk, berikade mejeriprodukter, glassblandning, mjölkbaserade desserter och produkter med längre hållbarhetstid (ESL-produkter). Processen lämpar sig även för släta produkter som soppor, såser, mjölkfri grädde och andra stärkelsebaserade produkter, maskinen kan hantera mindre partiklar.

Snabbfakta

System för kontinuerlig UHT-behandling för flytande livsmedelsprodukter under aseptiska förhållanden.

KAPACITET
2 000 liter/timme till 30 000 liter/timme (variabel kapacitet 1:2 är standard)

TILLÄMPNINGAR
Mjölk, berikad mjölk, grädde, sojamjölk, berikade mejeriprodukter, glassblandning, produkter med längre hållbarhetstid (ESL-produkter), mjölkbaserade desserter, mjölkfri grädde och släta soppor och såser.

Funktioner

Ånginsprutning

Produktkvalitet och effektivitet

Ånga sprutas snabbt in i produkten så att den omedelbart värms upp från 80 °C till UHT-temperaturen. Därefter följer kondensering (bara 0,1 sekunder) och temperaturjämvikt. Kombinationen av hög steriliseringstemperatur och kort uppvärmningstid säkerställer att mikroorganismer och sporer deaktiveras med minimal påverkan på produktens smak och färg. Processen inbegriper även mycket låg påbränning, vilket i sin tur betyder oerhört enkel rengöring, kortare avbrottstid för rengöring och generellt lägre kostnader för rengöring.

Ånginfusion

Minimerar påverkan på produktens smak, färg och konsistens

Grundprincipen för ånginfusion är att värma upp en produkt genom att låta den passera genom en ångatmosfär. Produktens spridningssystem kan variera, men storleken på mjölkdropparna måste vara jämn för att få en stabil värmeöverföringshastighet. Ånginfusionsprocessen liknar ånginsprutningssystemet men är mjukare (mindre abrupt), vilket ger en högre produktstabilitet. Den är därför särskilt lämpad för vispgrädde och produkter som innehåller stabiliseringsmedel. Den kräver dock mer ånga och kylvatten och ger mer produktsvinn, vilket leder till en fyra till åtta procent högre driftkostnad än ånginsprutning.

Snabbkylning i vakuumkärl

Minimalt produktsvinn, effektiv drift och effektivt underhåll

Snabbkylningen sker i den kondensorutrustade vakuumbehållaren och innebär att produkten snabbt kyls ned. Partiellt vakuum upprätthålls med en pump och kontrolleras noga så att samma mängd vatten avdunstar som tidigare tillfördes i form av ånga. Den stora diametern och den konformade toppen i kombination med det långa avståndet mellan produktinloppet och ångutloppet säkerställer låg överföring och minimal förlust av smak.

Den kompakta vakuumbehållaren med inbyggd kondensor garanterar snabb och effektiv försterilisering och rengöring. Den är även utformad så att det ska vara enkelt att komma åt vid inspektion, service och underhåll.

Dubbelt balanstanksystem

Lågt produktsvinn

Det finns en tank för produkten och en tank för vatten. Den senare, en huvudbatchtank för Cleaning In Place (CIP), används som en andra vattentank vid omställning från vatten till produkt, vilket möjliggör en snabb övergång. En minskad bottendiameter förkortar dessutom blandningsfasen. Volymkontrollerad fyllning och tömning minimerar produktsvinnet till mindre än 150 liter per produktionssession på 15 000 liter.

Skyddsplåtar för värmeväxlare

Stor energibesparingspotential

Skyddsplåtar runt Tetra Pak® Tubvärmeväxlare kapslar in utrustningen och bevarar värmen. Detta minskar energiförbrukningen med upp till 6 %. Extra isolering kan ge besparingar på upp till 11 %. Plåtarna ökar även säkerheten för operatören i och med att risken för att komma i kontakt med heta ytor minskar.

Rörligt skyddssystem för värmeväxlare

Utökad livslängd och exceptionell effektivitet

Den aseptiska produkten i de inre tubrören på Tetra Pak® Tubvärmeväxlare flödar under ett högre tryck än den obehandlade produkten på skalsidan. Ett rörligt skyddssystem tillåter värmeutvidgning, vilket avsevärt minskar risken för sprickbildning och därmed kontaminering av den sterila miljön. Det ger både utökad livslängd och bättre livsmedelsskydd.

Kombinerad direkt eller indirekt uppvärmning

Håller driftkostnaderna nere

I stället för att köpa två olika enheter kan du köpa en färdig kombimodell eller uppgradera den utrustning du redan har för att hantera både direkt och indirekt uppvärmning. Om du producerar premiumprodukter ger VTIS-läget (direkt UHT) bäst smak och färg. Om du producerar flera olika produkter (till exempel både standard- och premiumkvalitet) kan du köra utrustningen i Flex-läge (indirekt uppvärmning) eller Plus-läge (en kombination av direkt och indirekt uppvärmning) och på så sätt få lägre resurskostnader.

Automatisk dämpare

För längre drifttider

Homogenisatorns dämpare absorberar tryckvariationer och tryckstötar före och efter homogeniseringen. Automatisk luftpåfyllning upprätthåller luftspalten i homogenisatorns dämpare och säkerställer på så sätt en smidig drift. Utan luftspalten skulle vibrationer och kavitation uppstå och förkorta drifttiden. Helautomatisk Cleaning In Place (CIP) ingår, vilket ökar säkerheten för operatören, förbättrar hygienen och optimerar produktionscykeln ytterligare.