2020-07-03

​​​​​​​​​​​​​​​Crowdfunding via Connected Package-marknadsföring skapade goodwill gentemot ett varumärke i Latinamerika

En tillverkare av kokosvatten och kokosmjölk i Latinamerika valde att använda sig av en Connected Package-kampanj via vår lösning för konsumentengagemang för att stödja en god sak, vilket skapade goodwill för varumärket.

En kvinna med smartphone och dator, hemmakontor

Kundutmaning – ökad varumärkesmedvetenhet

Kunden ville skapa ett emotionellt band med konsumenterna i syfte att öka sannolikheten för att konsumenterna valde företagets dryckesmärke. Utmaningen bestod i att engagera stressade konsumenter, särskilt på försäljningsställena.

Vår lösning – en crowdfundingkampanj

Detta företag hade en spännande historia att berätta som skapade goodwill och större medvetenhet om varumärket. På plantagen där kokosnötter odlas finns en musikskola för barnen till de som arbetar inom företaget. En av landets populäraste sångare, som är välkänd för en yngre publik, filmades tillsammans med barnen i skolan när de spelade musik. Den här femminutersfilmen var en viktig del i kampanjen.

Idén med marknadsföringen var att engagera konsumenterna i ett slags crowdfunding-kampanj. I stället för pengar delades poäng ut varje gång en förpackning skannades. Om målet på 100 000 poäng uppnåddes under kampanjen skulle barnen få möjlighet att uppträda på scen tillsammans med den berömda sångaren. Detta skulle vara en dröm som gick i uppfyllelse för barnen, som bor i ett avlägset landsbygdsområde.

De praktiska delarna av kampanjen började med att skriva ut en unik kod på reklamförpackningarna på en pilotlinje. Företaget fick hjälp av Tetra Pak med att bland annat utveckla API:er (Application Programming Interface). När pilotlinjen arbetade fick teamet på fabriken utbildning i att skriva ut den unika koden.

För att kunna använda koden måste konsumenterna först ladda ned en app som tagits fram specifikt för kampanjen. När de loggade in såg de en länk till filmen på YouTube med den berömda sångaren på skolan tillsammans med barnen. 

Kampanjen tilldelades en stor marknadsföringsbudget och marknadsfördes med både säljfrämjande åtgärder och i media. Kampanjmaterialet beräknas ha nått ut till 6,7 miljoner konsumenter.

Kunden kunde övervaka resultaten av kampanjen dagligen via en portal som tillhandahölls i vår Connected Package-plattform. All personlig information behandlas i enlighet med nationella bestämmelser.

Uppnådda resultat

Målet för antalet poäng uppnåddes, vilket innebar att barnen på musikskolan fick medverka på scenen i en livekonsert med en av sina idoler. En av fördelarna med kampanjen var att konsumenterna fick god inblick i produktens ursprung genom filmen, som visade vackra bilder av kokosnötsplantagerna. Kampanjen fångade även upp konsumenternas fantasi och såg till att de engagerade sig i en god sak, vilket i sin tur skapade goodwill gentemot företaget och dess varumärke.

Case i korthet

Mål: 

  • 12 000 nedladdningar
  • 9 000 skanningar
  • 100 000 poäng

Resultat: 

  • 11 000 nedladdningar
  • 5 300 giltiga skanningar
  • 108 500 poäng (Målet uppnåddes och skolbarnen fick därmed möjlighet att medverka i en livekonsert.)

Mer om kampanjer för konsumentengagemang