05 | Barriärer för förändring kvarstår, men förändras

Som länge varit fallet anges kostnaderna av konsumenterna som det största hindret för att bli miljövänligare, då 36 % säger att miljövänliga produkter är dyrare/kostar för mycket.

Men detta är betydligt lägre än siffran för hälsosamma produkter (48 %). Dessutom visar vår miljöforskning att prisets betydelse nu minskar som ett problem för produkter med miljövänliga förpackningsmaterial: en minskning från 46 % 2017 till 42 % 2019. Annan Tetra Pak-forskning visar också att 78 % av konsumenterna nu är villiga att betala mer för produkter med miljösmarta förpackningsmaterial, medan endast 41 % är villiga att betala mer för hälsosammare livsmedel.

​Miljövänliga förpackningsmaterial påverkar också varumärkesöverväganden på ett positivt sätt – och detta är en växande trend. 53 % av konsumenterna idag säger att miljövänliga förpackningsmaterial gör dem mycket mer benägna att överväga ett varumärke, en ökning från 43 % 2017 och 39 % 2015.

Diagram: Barriärer och val

​​Men medan siffror visar att intresset för miljövänliga produkter ökar visar de också att frustrationen ökar, särskilt vad gäller bristen på information om eller förmågan att urskilja miljövänliga produkter. Detta understryker vikten av att använda paketlogotyper som konsumenterna vet att de kan lita på: 91 % av konsumenterna säger att de letar efter miljölogotyper när de handlar, och mer än hälften (54 %) säger att de alltid eller ofta gör det. Även detta är en växande trend.

Flow-vatten i Tetra Prisma aseptiska kartongförpackningar

Case study: Flow (Kanada och USA)

Flow är ett familjeägt företag och en innovativ aktör på vattenmarknaden och leder vägen inom hållbara vattenförpackningsmaterial. Grundaren och vd:n Nicholas Reichenbach inspirerades till att starta Flow efter en resa 2015 till Burning Man, som gjorde honom mån om att komma på ett miljövänligt alternativ till plastflaskor.

Flow är en alkalisk källvattenprodukt som innehåller naturligt förekommande viktiga mineraler och elektrolyter. Vattnet kommer från både USA och Kanada. Den kanadensiska källan i South Bruce County, Ontario är en artesisk brunn som ägts av samma släkt i fem generationer. Flow inriktar sig på att främja individens hälsa genom sitt alkaliska källvatten, och på miljöhälsa genom deras insatser för att minska sitt koldioxidavtryck.

Flow är ett B Corp-certifierat företag som är engagerat i hållbar affärspraxis. Vidare förpackas Flow-vattnet i 500 ml och 1 000 ml Tetra Prisma® aseptiska förpackningar som är tillverkade av 68 % förnybara material, med en växtbaserad kork gjord av förnybart sockerrör och FSCTM​-certifierad kartong. Varje förpackning är återvinningsbar.

Läs kundcaset: Flow® Alkaline Spring Water i Tetra Prisma® Aseptic​

Läs nästa avsnitt: Plastskräp och kretslopp i fokus​

Infografik: betalar gärna mer