Din garanti för ansvarsfullt skogsbruk

Hållbart skogsbruk främjar bevarande- och förvaltningsmetoder som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.

Det bevarar den biologiska mångfalden, produktiviteten, regenereringskapaciteten och vitaliteten i världens skogar för framtida generationer och skyddar lokalsamhällenas intressen och försörjningsmöjligheter.

Det är också ett av de effektivaste sätten att motverka klimatförändringarna. Enligt FN: "Att odla mer hållbara skogar och använda långvariga skogsbaserade produkter är för närvarande de effektivaste formerna av koldioxidavskiljning". Träd absorberar kol från atmosfären, förvandlar det till trä och frigör syre, vilket ger oss luft att andas.

Certifieringen Forest Stewardship Council™ (FSC™) är din garanti för att den kartong som används i varje Tetra Recart-paket vi producerar kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar och andra kontrollerade källor. Ansvarsfull skogsförvaltning hjälper till att ta hand om miljö, djur, växter och lokalbefolkning som lever i och runt skogar. Efter att ha uppnått full FSC™-certifiering av ansvarskedjan för hela vår operativa verksamhet kan vi nu leverera FSC™-märkta förpackningar i hela världen. Ansvarskedjan innebär att vi kan spåra de träfibrer vi använder i våra förpackningar hela vägen från vår kartong tillbaka till ursprungsområdet.

Fakta om FSC™:

  • 100 procent av alla Tetra Recart-paket är FSC™-certifierade.
  • Sedan lanseringen av världens första FSC™-märkta kartong 2007 har Tetra Pak levererat mer än 480 miljarder paket med FSC™-logotypen till sina kunder.
  • Även om siffrorna varierar mellan olika marknader känner varannan konsument i världen igen FSC™-märkningen, och ”hållbart skogsbruk” är näst viktigast vid inköpsbeslut, endast överträffad av ”kvalitet”.

Läs mer om skogsvård och ansvarsfull anskaffning

FSC-licenskoden för Tetra Pak är FSC™ C014047.

Tetra Recarts hållbarhet infografik