Tetra Recart® – miljövänligare livsmedelsförpackning av kartong

Konserverad mat två sekel smartare

Världens första autoklaveringsbara livsmedelsförpackning är ett miljövänligare förpackningsalternativ för livsmedel som normalt förpackas i aluminiumburkar eller glasburkar, till exempel grönsaker, tomater, färdigmat, soppor, såser och djurmat.


Tetra Recart, som i huvudsak tillverkas av kartong certifierad av Forest Stewardship Council (FSC), är det första pappersbaserade förpackningsmaterialet som är robust nog att motstå autoklaveringsprocessen. Konserverad mat har funnits i två århundraden. Tetra Recart är den moderna, återuppfunna och smartare versionen.

Medvetna konsumenter

Är du en av de växande antalet ”medvetna konsumenter” som tänker på vilken miljöpåverkan produkterna du lägger i din varukorg har?


Flera undersökningar visar att miljömedvetna konsumenter alltmer efterfrågar mer hållbara produkter. Och inte bara livsmedelsprodukterna, utan också förpackningarna de säljs i.


I takt med att konsumenternas efterfrågan på hållbarare alternativ ökar upplever livsmedelsföretag en allt större press att bevisa sina miljöfördelar.

FEM MILJÖSKÄL ATT VÄLJA TETRA RECART

Minskat koldioxidavtryck

Oavsett var vi bor i världen blir effekterna av våra ökande koldioxidutsläpp allt tydligare. Som ett resultat av detta blir konsumenterna alltmer medvetna om vilken inverkan deras köpbeslut och livsstilsval har på planeten, oavsett om det handlar om att resa med flyg eller tåg – eller att välja mellan hackade tomater i en kartong, eller aluminium- eller glasburk på deras lokala stormarknad.


Resultaten av en oberoende studie visar att Tetra Recart, jämfört med andra typer av förpackningar för konserverade livsmedel, har det överlägset minsta koldioxidavtrycket.

Förpackningen ”växer tillbaka”

Allt eftersom världens befolkning fortsätter att växa och naturresurserna snabbt minskar, finns det en växande insikt om att vi måste göra mer med mindre.


Idag är människor inte bara alltmer uppmärksamma på vad de äter, utan också mer bekymrade över hur maten är förpackad.


Detta ökade fokus på klimatsmart konsumtion driver på utvecklingen av mer hållbara affärsmetoder och leder till en cirkulär ekonomi som är koldioxidsnål. Detta gör att svinnet elimineras och material och resurser återanvänds så länge som möjligt.

Skogsbruk som tänker framåt

Konsumenterna vill veta var sakerna de köper kommer ifrån, hur de tillverkas och vilken inverkan de har på omvärlden.


Företagen i dag måste visa att de bryr sig lika mycket om ursprunget för sina produkter, och miljökonsekvenserna av att tillverka dem, lika mycket som konsumenterna.


All kartong i förpackningen Tetra Recart kommer från FSC-certifierade skogar och andra kontrollerade källor. Det är ett bevis på vårt engagemang för ansvarsfullt skogsbruk och hantering av avskogning.

Färre lastbilar på vägarna

Tetra Recart® kartongförpackningar transporteras effektivt tack vare den rektangulära formen och låga vikten.


Sex till tio gånger fler tomma Tetra Recart® kartongförpackningar kan transporteras på en enda lastbil jämfört med aluminiumburkar. När det gäller fyllda paket kan du få 10 – 20 procent fler enheter per lastbil jämfört med aluminiumburkar.

Färre lastbilar på vägarna

Ett nytt liv för förpackningar

Vi anser att återvinning är avgörande för att utveckla en kretsloppsekonomi med låga koldioxidutsläpp.


Återvinning förhindrar nedskräpning, sparar resurser och minskar klimatpåverkan. Tetra Recart kartongförpackningar kan återvinnas så att de får nytt liv. Och vi letar ständigt efter nya sätt att förlänga livslängden på de råvaror som används i våra produkter.


Återvinning undviker miljökostnader för gruvdrift eller utvinning av nya material. Även tillverkning av produkter från återvunnet material kräver vanligtvis mindre energi.

Vårt heltäckande miljöerbjudande

Tetra Recart är en nyckelkomponent i ett stort utbud av produkter, tjänster och lösningar som kan hjälpa dig att öka det miljörelaterade hållbarhetsvärdet för din verksamhet.