​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Frysutrustning för effektiv och flexibel frysning av glass

Vi erbjuder frysmaskiner för glass med kontinuerlig frysning i kapacitetsområden från 40 till 4 500 l/h. Dessutom flexibiliteten att hantera tusentals olika recept genom frysning, kärning, blandning och ventilering av blandningen på det sätt som krävs för att producera högkvalitativ glass för praktiskt taget alla smaker och tillfällen.

En av höjdpunkterna är vår ytterst kontrollerade frysningsprocess, som ger en konsekvent slutprodukt med i det närmaste obefintliga variationer mellan morgonens och kvällens produktion.

Effektiv värmeöverföring möjliggör snabb frysning. Detta förhindrar stora iskristaller från att byggas upp och gör att smaken kan bibehållas under längre förvaringsperioder.

Vid tillförsel av luft kompenserar vår utrustning för tryckvariationer i utsidesluften, vilket resulterar i en produkt av helt jämn kvalitet. Att minimera variationen i frysningen ger också fördelar längre fram i produktionskedjan i fråga om formning, extrudering och fyllning av viskösa produkter.​​

Tetra Paks första frysmaskin för glass introducerades 1948 och vissa av dessa modeller är i drift än i dag. Ett bevis på vår fantastiska kvalitet och yrkesskicklighet!

UTRUSTNING

Tetra Pak Kontinuerlig frys S

Tetra Pak Kontinuerlig frys S för glassfrysning

De tåliga frysmaskinerna lämpar sig för små eller medelstora glassvolymer och ger en jämn produktkvalitet och låga produktionskostnader.

Frys med kontinuerlig frysning

Tetra Pak Kontinuerlig frys för centralkylning

Våra frysmaskiner för glass är helt datoriserade med automatiska styrsystem och omfattande övervakning av alla viktiga produktionsparametrar.

Kontinuerlig frys LT

Tetra Pak Kontinuerlig frys LT för glassfrysning

Microform Technology™ för kallrörning ger en glass av hög kvalitet med fin konsistens.

Frysmaskin för glass med lågtemperatursats

Tetra Pak Lågtemperatursats för frysar med kontinuerlig frysning

Med vår unika Tetra Pak® Lågtemperatursats för frysar med kontinuerlig frysning är det möjligt att göra glassen kallare. Genom att frysa produkten med upp till ytterligare -2 °C kan man sänka energiförbrukningen. Lösningen förbättrar också texturen och munkänslan hos slutprodukten och öppnar upp för mycket goda möjligheter att utforska nya recept.