Tetra Pak® Indirekt UHT-enhet DC

Mervärde med rätt kapacitet

  • Robust och tillförlitlig teknik ger valuta för pengarna
  • Säkerhet prioriteras i alla lägen
  • Framtidssäkrad: kontinuerliga uppgraderingslösningar ger flexibilitet att växa
Tetra Pak® Indirekt UHT-enhet DC

Tetra Pak® Indirekt UHT-enhet DC

Mervärde idag, rustad för framtiden

Tetra Pak® Indirekt UHT-enhet är en processenhet som ger en smartare och smidigare UHT-behandling av mejeriprodukter. Enheten är till för aseptisk produktion eller matartillämpningar för heta drycker och använder tub- eller plattvärmeväxlare för indirekt uppvärmning för att få en produkt som kan förvaras i rumstemperatur.

Snabbfakta

Kontinuerlig UHT-behandling för flytande livsmedelsprodukter under aseptiska förhållanden

Kapacitet

1 000–40 000 liter/h

Tillämpningar

Tetra Pak Indirekt UHT-enhet DC är lämplig för mejeriprodukter som mjölk, smaksatt mjölk, grädde, yoghurtdrycker, buffelmjölk och berikade mejeriprodukter samt för andra produkter med låg surhet som sojamjölk. Kan kombineras med andra tillämpningar än mejeriprodukter, som juice, te och kaffe.

Funktioner

Direktinsprutning av ånga i slutvärmaren

Direktinsprutning av ånga i slutvärmaren

Smart lösning ger längre drifttid till lägre kostnad

Den strömlinjeformade Tetra Pak® Indirekt UHT-enheten sprutar in ånga direkt på skalsidan av slutvärmaren och möjliggör produktion i upp till åtta timmar. Ångtrycket kontrolleras exakt för att förhindra att produkten bränns. För drifttider upp till 16 timmar finns det en optimerad installation med en temperaturkontrollerad, proteindenaturerande hållarcell och varmvattencirkulation.

Regenerering från produkt till produkt

Optimerad ångförbrukning

Produkt som redan har värmts upp kan ledas förbi inkommande kall produkt i syfte att förvärma den. På så sätt minskar mängden energi som behövs för att värma upp den nya produkten till rätt steriliseringstemperatur. Regenerering från produkt till produkt ger optimal ångförbrukning från 30 kg/1 000 kg produkt, men möjlighet till så låg ångförbrukning som 20 kg/100 kg produkt.

Balanstank för lågt produktsvinn

Minimerar produktsvinn

En smart balanstankskonfiguration gör det möjligt att ta bort maximal mängd vatten innan produkten kommer in i tanken, vilket minskar blandningen av vatten och produkt. Med den här metoden minskas antalet liter i blandningsfasen med över 50 %, vilket innebär en betydande minskning av produktsvinnet.

Sluten försteriliseringsloop

Sluten försteriliseringsloop

Mervärde med minskad energiförbrukning

Under försteriliseringen cirkulerar varmt vatten i modulen. Genom att leda det varma vattnet över den trycksatta sidan som en sluten loop eliminerar du behovet av kylning i returlinjen. Det innebär en förkortad igångsättningstid och minskad resursförbrukning.

Skyddsplåtar för värmeväxlare

Stor energibesparingspotential

Skyddsplåtar runt Tetra Pak® Tubvärmeväxlare kapslar in utrustningen och bevarar värmen. Detta minskar energiförbrukningen med upp till 6 %. Extra isolering kan ge besparingar på upp till 11 %. Plåtarna ökar även säkerheten för operatören i och med att risken för att komma i kontakt med heta ytor minskar.

Rörligt skyddssystem för värmeväxlare

Utökad livslängd och exceptionell effektivitet

Den aseptiska produkten i de inre tubrören på Tetra Pak® Tubvärmeväxlare flödar under ett högre tryck än den obehandlade produkten på skalsidan. Ett rörligt skyddssystem tillåter värmeutvidgning, vilket avsevärt minskar risken för sprickbildning och därmed kontaminering av den sterila miljön. Det ger både utökad livslängd och bättre livsmedelsskydd.