Vidta åtgärder med vetenskapsbaserade mål 

Vi vidtar åtgärder för att mildra klimatförändringarna genom att minska koldioxidutsläppen1 i hela vår värdekedja, från att arbeta uppströms med råmaterial och transporter till att minska växthusgasutsläppen i Tetra Paks egen verksamhet och samarbeta med kunder nedströms om effekten av såld utrustning.

Läs verkliga historier som påverkar människors liv.

Lär dig mer om våra insatser

Livsmedel

Protecting what matters
Find out how we're working towards more secure and sustainable food systems.
Gå till berättelserna

Klimatet

Addressing the climate crisis
Find out what we're doing to contribute to lowering climate footprint across our value chain.
Gå till berättelserna

Cirkularitet

Towards a circular future
Find out what we're doing to improve collection & recycling of used beverage cartons.
Gå till berättelserna

Social hållbarhet

Empowering people
Find out what we’re doing to protect people by respecting human rights throughout the value chain.
Gå till berättelserna

Naturen

Restoring nature
Find out how we are using sustainable resources to protect and restore nature.
Gå till berättelserna

Hållbarhetsåtgärder

From awareness to action
Find out how our interconnected strategy drives the change from awareness into action.
Läs alla berättelser