SMART LIVSMEDELS-PRODUKTION

Dagens livsmedelsproduktion är komplicerad. Den kräver en detaljerad kontroll av fabriksdriften, från mottagande och bearbetning av råmaterial till förpackning och distribution av slutprodukter. Så hur uppnår du total kontroll och total prestanda mitt i all denna komplexitet? Svaret är förvånansvärt enkelt – med automation.

Mer kontroll betyder mervärde för dig

Automationslösningar – kontrollera din utrustning, dina linjer och hela din drift

Automation handlar om att kontrollera din utrustning, dina linjer och hela din drift. Ju större kontroll du har, desto mer värde kan du få ut av din produktion. Vi ger dig över 40 års erfarenhet genom att tillhandahålla automationslösningar som är skräddarsydda för livsmedelsindustrins behov, dina behov, och vi har byggt in denna intelligens i vår utrustning och våra produktionslösningar. Med detta får du total kontroll över fabriksdriften samt de fördelar som ger: förbättrad och garanterad prestanda, konsekvent produktkvalitet, kompromisslöst livsmedelsskydd samt en minskad miljöpåverkan.

Tetra Pak® PlantMaster

Tetra Pak® PlantMaster

Uppnå total kontroll och topprestanda

Få ut mesta möjliga av din produktion med vår kontinuerligt utvecklande familj av öppna, skalbara Tetra Pak® PlantMaster automationslösningar. Utan tvekan de bästa automationslösningarna för livsmedelsproduktion som finns tillgängliga i dag. Anpassa en Tetra Pak® PlantMaster-lösning så att den överensstämmer med dina behov och optimera din produktion genom att ha full kontroll över en process, en hel linje eller en hel process- och förpackningsanläggning.

Läs mer om Tetra Pak® PlantMaster här.

Visas på läsplatta

PLMS-center

Uppnå topprestanda med dina förpackningslinjer

Ta full kontroll över förpackningslinjens prestanda med PLMS-center, vårt system för övervakning av förpackningslinjen. Du måste kunna hantera alla data på din fyllnings- och förpackningslinje in i minsta detalj för att kunna säkerställa bästa tänkbara resultat skift efter skift, år efter år. PLMS-center samlar automatiskt in konsoliderade driftsrelaterade data och presenterar dem i ett användarvänligt gränssnitt.

Läs mer om PLMS-center här.

Ta integreringen till nästa nivå

iLine™ XT

Ta integreringen till nästa nivå

Minska driftkostnaderna, förbättra den generella effektiviteten hos anläggningarna och säkerställ flexibel och automatiserad tillverkning med vårt stora utbud av automatiserad utrustning för det avslutande steget på linjen. Vår iLine™ XT integrerar helt anläggningar från beredning till lagerhantering som en integrerad enhet. Logistiklösningar möjliggör automatisk överföring av råmaterial och färdiga pallar och inkluderar laserstyrda fordon (LGV), LGV Controller och lagerhantering. iLine Extensions erbjuder lösningar för robotiserad palletering och pallinplastning. Märkningslösningar inkluderar programvara och skrivare så att förpackningar kan spåras.

Läs mer om iLine™ XT här.

Lösningar för linjekontroller

Lösningar för linjekontroller

Hantera och integrera din förpackningslinje

Vår linjekontroller hanterar konfigurationen av hela linjen och styr den under produktionen genom att reglera transportörernas hastigheter och start, stopp och omledning av maskiner. Linjekontrollern fungerar också som en integrerande punkt för enskilda linjer till fabrikens automatiseringssystem. Detta inkluderar nedladdning av recept och utbyte av produktionsdata med fabrikens MES-system (Manufacturing Execution System).

Läs mer om linjekontroller här.

Kontakta oss angående automationslösningar