Livsmedels- och dryckesmärken för dagens yngre konsumenter

När den globala köpkraften börjar tas över av yngre generationer kan nya utmaningar uppstå för livsmedels- och dryckesmärkena: Hur väljer vi rätt kanaler för att nå ut till de nya konsumenterna? Vilka värderingar har den yngre generationen och hur kan vi koppla dem till våra produkter? Hur kan vi undvika fallgropar i vår marknadsföring som oavsiktligt stänger ute denna målgrupp?

Hitta din Gen Z-kommunikationsstrategi

Frågorna ovan blir allt viktigare i takt med att generation Z (de som är födda mellan 1997 och 2012) får en allt mer framträdande roll på konsumentmarknaden. I den här rapporten sammanställer vi Tetra Paks omfattande insikter i marknadsföring och ger en så bred bild av den här gruppen som möjligt för att hitta nya sätt för varumärken att locka och behålla den nya målgruppen och öka intäkterna.

Gen-Z-rapport