Transparens. Flexibilitet. Effektivitet.

Digitalisering och uppkoppling förändrar livsmedels- och dryckesindustrin från grunden. Med hjälp av en rad nya tekniker arbetar vi för att erbjuda nya – aldrig tidigare skådade – möjligheter till förbättrad livsmedelssäkerhet, kvalitet, produktionsflexibilitet och effektivitet.

Uppkoppling ökar konsumenternas förtroende

Uppkopplade förpackningar ökar i popularitet. Med hjälp av unika skanningsbara koder omvandlar vi förpackningar till fullskaliga databärare, integrerade i en enda uppkopplad värdekedja som ger en optimerad distributionskedja. Med full spårbarhet, kunskaper om målgrupperna och ökad medvetenhet och kundengagemang kan vi öka förtroendet för livsmedelssäkerhet.

Livsmedelssäkerhet och Industry 4.0 i fokus

Konsumenter, tillsynsmyndigheter och återförsäljare ställer allt högre krav på livsmedelssäkerheten, i en värld som står inför sinande naturresurser samt hälso- och hygienproblem. Med smart teknik, som automation och spårningsteknik för att möta utmaningar inom livsmedelssäkerhet, kan vi göra livsmedelsindustrin mer proaktiv och förtroendeingivande för intressenter.

Vår digitala plattform för anläggningsutveckling

Vi har samarbetat med Hexagon, världsledande inom sensorer, programvara och autonoma lösningar, för att kunna erbjuda virtuell anläggningsvisualisering. På så vis kan vi samarbeta med kunder, kolleger och leverantörer när det gäller anläggningsdesign – och det gör det enkelt att simulera, utvärdera och välja de optimala lösningarna.
Kunder som pratar

Lösningar

Läs berättelser från frontlinjen för innovation inom livsmedel och drycker.

Innovationshandbok

Vår innovationsguide

Läs om branschens mest angelägna innovationsutmaningar och potentiella lösningar som finns tillgängliga i dag.

Kvinnlig operatör i laboratorium

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om viktiga innovationslösningar för ditt företag.