Vi hjälper våra kunder att höja ribban

Att utöka tillgången till säkra livsmedel är en växande utmaning för hela livsmedels- och dryckesindustrin. Som pionjärer inom teknik för livsmedelssäkerhet hjälper vi kunder att erbjuda säkra, högkvalitativa produkter och fortsätta höja sina egna kvalitetsstandarder. Med hjälp av den senaste tekniken strävar vi hela tiden efter att spränga gränser för moderna lösningar inom förpackning, beredning och service.

Allt högre krav ställs på livsmedelssäkerhet

Konsumenter, tillsynsmyndigheter och återförsäljare ställer allt högre krav på livsmedelssäkerheten, i en värld som står inför sinande naturresurser samt hälso- och hygienproblem. Med smart teknik, som automation och spårningsteknik för att möta utmaningar inom livsmedelssäkerhet, kan vi göra livsmedelsindustrin mer proaktiv och förtroendeingivande för intressenter.

Livsmedelssäkerhet från början till slut

Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet är ett ständigt pågående arbete för livsmedels- och dryckestillverkare. Innovation är A och O för att garantera säkerhet i varje steg av värdekedjan, från utformning av system för hantering av livsmedelskvalitet till förpackningsautomation för att lösa specifika problem med livsmedelskvalitet.

Uppkoppling banar väg för säkra processer

För att garantera livsmedelssäkerhet i hela värdekedjan krävs praktiska insikter. Vi använder ny teknik, artificiell intelligens, sakernas internet och dataanalys för att skapa modeller och simuleringar som hjälper kunder att förutsäga anläggningsprestanda, förbättra funktionalitet och säkerställa spårbarhet.

Spårbarhet och transparens

Eftersom våra kunder möter krav på spårbarhet och transparens från sina partner och konsumenter, erbjuder vi rätt teknik för säkra, spårbara och hållbara värdekedjor för livsmedel. Genom att ansluta olika datapunkter – från våra maskinsensorer till QR-koder på våra förpackningar – banar vi väg för en säker produktionsprocess som kan spåras under hela livscykeln.
Kunder som pratar

Lösningar

Läs berättelser från frontlinjen för innovation inom livsmedel och drycker.

Innovationshandbok

Vår innovationsguide

Läs om branschens mest angelägna innovationsutmaningar och potentiella lösningar som finns tillgängliga i dag.

Kvinnlig operatör i laboratorium

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om viktiga innovationslösningar för ditt företag.