Processtillämpningar för mjölkpulver

Hur kan mejerier använda sin överskottsmjölk? Det uppenbara svaret är att exportera den till länder där efterfrågan är större än utbudet. Men export av mjölk medför vissa problem som kort hållbarhetstid och höga kostnader för transport och lagring.

Ett bättre alternativ är ofta att först omvandla mjölken till pulver. Mjölkpulver är ett praktiskt format som kan förädlas ytterligare till en lång rad produkter. Ofta modifieras pulvret lokalt och används i stället för flytande mjölk när lokal mjölk inte är tillgänglig eller inte kostnadseffektiv. När flytande mjölk omvandlas till pulver förlängs hållbarhetstiden och tack vare lägre transportkostnader är det lönsamt att transportera mjölken långa sträckor. Pulver har dessutom relativt låga kostnader för förpackningsmaterial och lagring, och kan hjälpa tillverkare att balansera tillgång och efterfrågan.

Tetra Pak levererar avancerade och energieffektiva förångare och torkar till aktörer inom den växande mjölkpulverindustrin. De skalerbara produktionslösningarna uppfyller producenternas krav på en effektiv och lönsam produktion. Våra spraytorkar för mjölkprodukter är industriledande och vi bygger förångare som är upp till 20 meter höga och utrustade med fläktar som har en motoreffekt på 600–700 kW.

Tetra Pak har en omfattande kunskap om pulverhantering som är unik i branschen. Vi genomför avancerade CFD-simuleringar (computational fluid dynamics) innan pilottesterna utförs i en fysisk anläggning. Med hjälp av CFD-teknik kan vi utforma en optimal linje för varje mejeri med minimal förbrukning av energi och andra resurser.