UHT-behandling för livsmedel och mejeriprodukter​

Vid UHT-behandling behövs både en sterilisator och en aseptisk enhet (för paketering av produkten). Behandlingen används för produkter med lågt pH-värde (över 4,6), till exempel UHT-mjölk, smaksatt UHT-mjölk, UHT-grädde, sojamjölk och andra mejeriprodukter. Samma process används också för att sterilisera tillagade livsmedel som soppor, såser, desserter, tomat- och fruktprodukter och barnmat.

I Frankrike började man använda värmebehandling och konservering som ett sätt att bevara livsmedel i början av 1800-talet. År 1839 hade man i stor utsträckning börjat använda tennbelagda stålkärl för detta ändamål. Under 1960-talet byggde Tetra Pak vidare på den tidiga konserveringstekniken, och var först med att utveckla en egen kontinuerlig UHT-process och aseptiska förpackningssystem. Detta blev startskottet för UHT-mjölksegmentets tillväxt.

Vid UHT-behandling är målet att förstöra så många mikroorganismer som möjlig,t med minsta möjliga kemiska förändringar i produkten. Det gäller att hitta den optimala kombinationen av temperatur och tid för behandlingen av det aktuella livsmedlet.

Tetra Pak erbjuder två metoder för UHT-behandling: direkt och indirekt. Vid direkt UHT-värmning sprutas ånga snabbt in i produkten och sedan snabbkyls den. Produktkvaliteten blir mycket hög tack vare den korta behandlingstiden.

Processen kräver en relativt hög energiförbrukning jämfört med indirekt UHT-behandling. Vid indirekt värmning kommer produkten inte i direkt kontakt med värmekällan, utan värms i stället med värmeväxlare. Det innebär att metoden är mycket kostnadseffektiv eftersom det mesta av värmeenergin kan återvinnas.

UTRUSTNING FÖR UHT-BEHANDLING

Tetra Pak Indirekt UHT-enhet DE

Tetra Pak® Indirekt UHT-enhet DE för mejeriprodukter

Tetra Pak Indirekt UHT-enhet är en processenhet för högeffektiv, kontinuerlig UHT-behandling av mejeriprodukter.

Tetra Pak Indirekt UHT-enhet DC

Tetra Pak® Indirekt UHT-enhet DC för mejeriprodukter

UHT-behandling av mejeriprodukter. Enheten har en aseptisk utformning och en tubvärmeväxlare används för indirekt uppvärmning

Tetra Therm Aseptic VTIS

Tetra Therm Aseptic VTIS direkt UHT-behandling

Tetra Therm Aseptic VTIS erbjuder högkvalitativ direkt UHT-behandling av olika aseptiska produkter från vanlig mjölk till glassblandningar.

Tetra Pak Indirekt UHT-enhet PFF med tubvärmeväxlare

Tetra Pak Indirekt UHT-enhet PFF med tubvärmeväxlare

En processenhet för högeffektiv, kontinuerlig UHT-behandling av färdiglagade livsmedelsprodukter.

Tetra Pak Indirekt UHT-enhet PFF med skrapvärmeväxlare

Tetra Pak Indirekt UHT-enhet PFF med skrapvärmeväxlare

Skonsam indirekt UHT-behandlingsenhet med skrapvärmeväxlare för trögflytande produkter, med eller utan partiklar, som håller känsliga produkter i rörelse

Tetra Pak Indirekt UHT-enhet PFF med slingförsedd värmeväxlare

Tetra Pak Indirekt UHT-enhet PFF med slingförsedd värmeväxlare

Kontinuerlig, skonsam indirekt UHT-behandlingsenhet med slingförsedd värmeväxlare för trögflytande produkter, med eller utan partiklar