Mot en cirkulär framtid

Vi stöder återvinning och återanvändning och tar även hänsyn till klimatpåverkan från råmaterial och tillverkning och deras allmänna natur.

Läs verkliga historier som påverkar människors liv.

Design för återvinning

Samarbete inom cirkularitet

boy recycling a carton

Utöka återvinningen

Vårt dedikerade team på 70 återvinningsexperter världen över arbetar för att snabba på insamlingen och återvinningen av kartongförpackningar.

woman taking food while sitting at a table

Stärka lokalsamhällen

Om vi kan hålla material i bruk gagnar det både naturen och klimatet3, samtidigt som det hjälper samhällena där materialen samlas in genom att skapa nya jobb och inkomstkällor.

Produkter av återvunna kartonger

Välj fokusområde

Livsmedel

Protecting what matters
Find out how we're working towards more secure and sustainable food systems.
Gå till berättelserna

Klimatet

Addressing the climate crisis
Find out what we're doing to contribute to lowering climate footprint across our value chain.
Gå till berättelserna

Cirkularitet

Towards a circular future
Find out what we're doing to improve collection & recycling of used beverage cartons.
Gå till berättelserna

Social hållbarhet

Empowering people
Find out what we’re doing to protect people by respecting human rights throughout the value chain.
Gå till berättelserna

Naturen

Restoring nature
Find out how we are using sustainable resources to protect and restore nature.
Gå till berättelserna

Hållbarhetsåtgärder

From awareness to action
Find out how our interconnected strategy drives the change from awareness into action.
Läs alla berättelser