Processtillämpningar för små volymer av mejeriprodukter

Den här kategorin omfattar mjölkbaserade eller delvis mjölkbaserade produkter som framställs i mindre volymer. Några exempel är gräddersättning för kaffe eller te, kärnmjölk och låglaktosdrycker. Även mjölkfri grädde räknas in.

Våra kunder i det här segmentet producerar ofta en av dessa nischade produkter. Vi har stor kompetens inom livsmedelsberedning och hjälpa kunderna att utforma optimala beredningsmetoder för varje produkt.  I nio fall av tio har vi redan en referenslinje någonstans i världen som vi kan basera din skräddarsydda lösning på. 

Om du vill har du möjlighet att testa dina recept på pilotanläggningen i vårt processutvecklingscenter i Sverige. Här kan du snabbt och enkelt laborera med olika ingredienser och processparametrar i liten skala tills du uppnår ett perfekt resultat. Eftersom pilotanläggningen replikerar förutsättningarna i en storskalig processlinje perfekt är effekterna vid storskalig produktion helt förutsebara.

Läs mer om våra produktutvecklingscentrum för nya produkter och kategorier