Filtreringslösningar för vassle

En av de vanligaste användningsområdena för membranfiltrering inom mejeriindustrin är behandlingen av vassle från osttillverkare.

Ultrafiltrering (UF) med korsflöde är den filtreringsteknik som oftast används vid bearbetning av vassle till högvärdigt vassleproteinkoncentrat (WPC). Tanken är att separera laktos och mineraler från proteinet, och samtidigt koncentrera proteinet genom att välja ett membran som är genomträngligt för laktos men som avvisar protein. Ju mer vassle som koncentreras desto högre blir förhållandet mellan protein och torrsubstans (vassleproteinkoncentrat). Det mest högklassiga vassleproteinkoncentrat som kan uppnås genom koncentration är ungefär vassleproteinkoncentrat 70, vilket innebär 70 procent protein/torrsubstans. Om vassleproteinkoncentrat av högre klass krävs, krävs speciella tekniker som diafiltrering för att rengöra proteinet och ta bort mer laktos och mineraler.

Fett och ostpartiklar är en naturlig del av vassle, deras närvaro sätter en gräns för hur höggradigt vassleproteinkoncentrat som kan uppnås. För att producera ett rent och nästan fettfritt vassleproteinkoncentrat måste vasslen bearbetas genom mikrofiltrering (MF). Syftet med MF är att separera naturliga proteiner, laktos och mineraler från fettet och de mycket små partiklarna (ostpartiklar).

Med hjälp av MF-steget separeras vassle i en vassledel med låg fetthalt/hög kvalitet, som sedan kan bearbetas med UF för att framställa högklassig vassleproteinkoncentrat, vassleproteinisolat och en fettfraktion. Fettfraktionen innehåller också protein, som – tillsammans med laktoset – bör hanteras som en produkt för att maximera värdet av vasslen.

Vattenåtervinning

Vid vasslebearbetning är 94 procent vattenhalt en uppenbar faktor att tänka på, eftersom vatten nästan överallt är en avgörande och begränsad resurs inom mejeriindustrin. Tekniken med reverserad osmos (RO) används ofta för att avlägsna vatten ur vasslen. Vattnet som tas bort kan användas till rengöring eller i andra processteg. Förutom att minska behovet av dricksvatten till produktionen ger denna betydande volymminskning av vassleflödet mycket lägre transportkostnader och minskad miljöpåverkan, om produkten transporteras till en annan produktionsplats.

Vasslepulver