Går det att undvika matsvinn och livsmedelsförluster?

Med rätt process- och förpackningslösningar kan vi hjälpa till att förebygga livsmedelsförluster och matsvinn. Genom att effektivisera processer för hur råmaterial hanteras och livsmedel bearbetas kan vi se till att en större andel livsmedel bearbetas och förpackas i stället för att kasseras. Med rätt förpackningslösningar kan vi se till att livsmedlen förpackas på ett säkert sätt, så att hållbarhetstiden ökar och livsmedlen kan nå ut till konsumenter i avlägset belägna områden.

Flera personer och en soptunna, 1/3

En tredjedel av alla livsmedel som produceras på global nivå konsumeras aldrig.1

77 % av alla människor

77 % av konsumenterna ser matsvinn som ett problem.2

1/3 CO2

Dagens livsmedelssystem står för över en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser.3

Teknik som förbättrar hållbarheten och ökar effektiviteten


Så kan vi minska livsmedelsförluster och matsvinn

Även om livsmedelsförluster och matsvinn ofta betraktas som ett samlat problem, är de två olika frågor. Livsmedelsförluster orsakas främst av att livsmedel inte odlas, bearbetas och konserveras på rätt sätt, medan matsvinn i huvudsak beror på den korta hållbarhetstiden för förpackade livsmedel under distribution och i detaljhandeln samt en icke-hållbar konsumtionspraxis i konsumentledet. 

Mer än tre fjärdedelar av konsumenterna, 77 procent, ser matsvinn som ett problem – och att begränsa det ses som en av de tre viktigaste prioriteringarna för livsmedelstillverkarna. Många tillverkare – och detaljhandlare – är medvetna om hur viktig den här frågan är och har redan satt upp mål för att minska livsmedelssvinnet4. FN tar också upp frågan om livsmedelsförluster och matsvinn i sina mål för hållbar utveckling (SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion). FN har även tagit initiativ till den internationella matsvinnsdagen som ska äga rum varje år, med start den 29 september 2020.

Ökad effektivitet för att minska livsmedelsförluster och matsvinn

Våra lösningar kan spela en viktig roll i att ge fler människor tillgång till säkra livsmedel. Våra förpackningar skyddar livsmedel utan behov av konserveringsmedel, tillsatser eller kylning. Dessutom bidrar de till att en större andel av världens snabbt växande befolkning får tillgång till säkra, näringsrika och smakrika produkter, även de som bor i avlägset belägna områden där det inte finns några kylkedjor. Genom ett systemtäckande samarbete med våra kunder och intressenter ser vi till att flera miljoner fler människor får tillgång till säkra livsmedel.

Att minimera livsmedelsförluster är själva kärnan i några av våra samarbeten. Med hjälp av modellen med mjölkproduktionscentra har vi exempelvis hjälpt 54 000 småbrukare i tio länder att öka sin produktion per ko genom att tillhandahålla tekniskt stöd och utbildning på gårdarna. Småbrukare sammanförs med kunder och får på så sätt tillgång till lokala mejeriföretag, som bidrar till att förebygga livsmedelsförluster i värdekedjan. Fördelarna är betydande för hela samhället. Samtidigt som kunder får tillgång till ett större utbud av närproducerad mjölk får småbrukare högre intäkter med bättre försörjningsmöjligheter.

Rätt förpackningar kan minska matsvinnet

Vår process- och förpackningsteknik förlänger hållbarhetstiden för förpackade livsmedel och skyddar livsmedlen så att de kan transporteras och förvaras utan kylning. Därmed kan livsmedlen nå ut till konsumenter i avlägset belägna områden. De klarar sig också utan kylning betydligt längre tid än icke-aseptiska förpackningar, vilket bidrar till att minska slöseriet med förpackade livsmedel. I samarbete med våra kunder utvecklar vi högkvalitativa processlösningar som minimerar livsmedelsförluster. Vi utvecklar förpackningslösningar som hjälper konsumenter att minska matsvinnet. 

Globala livsmedelssystem står idag för mer än en tredjedel av världens totala växthusgasutsläpp5. Vår innovativa teknik banar väg för processer och förpackningar med lågt svinn och som förlänger hållbarhetstiden för livsmedel och minskar risken för att de blir förstörda. Det bidrar till bättre tillgång på mat och minskat matsvinn. 

Att minska livsmedelsförluster och matsvinn har länge funnits med på vår hållbarhetsagenda. Inom ramen för vårt initiativ Moving Food Forward fortsätter vi att samarbeta med kunder, myndigheter, intressenter och icke-statliga organisationer för att minska livsmedelsförluster och matsvinn i värdekedjan för livsmedel.

VÅR RESA

Moving food forward.

Få en snabb överblick över vår tids globala utmaningar för livsmedel och hur vi på Tetra Pak tar vårt ansvar för att utveckla livsmedelsområdet – för en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem.

Vår resa

En kvinna med citroner

Omvandla livsmedelssystemen

Dagens livsmedelssystem är obalanserade, slösaktiga och ohållbara. Ta reda på varför vi behöver förändra livsmedelssystemen i världen.

Röda och gröna paprikor

Hur kan vi minska slöseriet med mat?

I samarbete med våra kunder utvecklar vi livsmedelsbearbetningslösningar av hög prestanda som minimerar livsmedelsförlusterna och skapar förpackningslösningar som bidrar till längre hållbarhetstid och minskat matsvinn.6

Kvinnor på ett risfält

Hur kan vi bygga hållbara värdekedjor för livsmedel?

I samarbete med våra leverantörer och intressenter stöder, utvecklar och levererar vi lösningar som främjar hållbar produktion, process, förpackning, distribution och konsumtion.

En man som matar kor

Förbättrar försörjningen i Kenya

I Kenya står småbrukarna för närmare 80 procent av all mjölk som produceras, men de stöter ofta på utmaningar i form av bristande infrastruktur och erfarenhet. Som en del av Kenya Market-Led Dairy Value Chain Supply Project (KEMDAP) samarbetar vi med intressenter via mjölkproduktionscentra för att hjälpa 30 000 kenyanska bönder och deras familjer att öka sin mjölkproduktion och sina intäkter. Samtidigt har KEMDAP-projektet lyckats få fler kvinnor och unga att engagera sig i värdekedjan för mjölk, vilket har förbättrat deras levnadsstandard.

En pappa och ett barn tar upp en kartongförpackning i mataffären

Aseptiska lösningar som minskar matsvinnet

Att minimera matsvinnet är själva kärnan i allt vi gör. Vi uppfann den aseptiska teknik som i dag skyddar livsmedel världen över. Den aseptiska tekniken skyddar livsmedel och håller dem välsmakande – utan kylning eller konserveringsmedel. Med hjälp av aseptikteknik behåller livsmedlen färg, textur, smak och näringsvärde, samtidigt som både livsmedel och förpackningsmaterial är fria från skadliga bakterier när maten förpackas.

Så bidrar vi

Skolklass med röda västar

Zero Waste-projekt i Turkiet

Två barn dricker ur kartongförpackningar

Förbättring av värdekedjan för mejeriprodukter i Senegal

Utforska mer

Två män på ett fält skakar hand

Samarbete

Om vi ska kunna göra någonting åt problemen med livsmedelssäkerhet och nutrition i världen krävs det att flera intressenter går samman. Läs mer om hur vi samarbetar under hela vår resa.

1https://www.saveonethird.org

2https://www.tetrapak.com/content/dam/tetrapak/publicweb/gb/en/insights/documents/Tetra-Pak-Index-2020-report.pdf

3FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (2021). Livsmedelssystem står för över en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Källa: Fao.org

4https://www.tetrapak.com/content/dam/tetrapak/publicweb/gb/en/insights/documents/Tetra-Pak-Index-2020-report.pdf

5FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (2021). Livsmedelssystem står för över en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Källa: Fao.org

6Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst.