​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pilotanläggning att hyra

Pilotanläggningar för mejeri- och växtbaserade tillämpningar​

Pilotanläggningar är idealiska för utveckling av nya produkter, testning av ändrade processparametrar, nya koncentrationsnivåer, olika membrantyper, för att ta fram produktprover som ska användas vid konsumenttester osv.

Du kan testa alla olika filtreringsprocesser och nästan alla olika tillämpningar: t.ex. koncentration och/eller separation inkl. diafiltrering eller avlägsnande av bakterier och sporer – på mjölk och växtbaserade råmaterial som fermenterad mjölk, söt eller sur vassle, permeat från MF/UF/NF/RO, kondensat, ostlake, kokosvatten, raps, osv.

När du hyr en pilotanläggning av oss levererar vi utrustningen till din anläggning, där du kan utföra testerna med egna råvaror, egen personal och egna förpackningsalternativ. På så sätt säkerställs tillförlitliga resultat i småskaliga tester, vilka enkelt kan skalas upp till industriell produktion.

Vi erbjuder olika typer av lättanvända pilotanläggningar att hyra:

Typer av pilotanläggningar

  • MF/UF
  • NF/RO
  • P&R
  • MF-C
  • UF-C​​
Membranfiltreringsutrustning, pilotanläggning

Testa i Tetra Pak Filtration Solutions produktutvecklingscentrum eller hyra pilotanläggning?

Livsmedelsproducenter lanserar nya produkter baserade på mjölk, växtbaserade och alternativa ingredienser i högt tempo för att matcha konsumenttrender. Vad är mest optimalt: Testa på Tetra Pak eller hyra en pilotanläggning?

Nyckeln till att lyckas med en produktutveckling är kunskap om förbehandling av råvaror och hur enskilda beståndsdelar i råvaran separeras med största möjliga precision för att kombineras till nya livsmedel. I dessa processer spelar membranfiltrering en viktig roll.