Vi formar liv och livsmedelssystem

Vi antar utmaningen att förse en växande befolkning med mat och samtidigt värna om våra naturresurser och hantera klimatförändringar. Genom att bygga upp tåliga och hållbara värdekedjor för livsmedel kan vi förbättra levnadsförhållanden, minska miljöpåverkan och i slutändan bidra till att förse världens alla människor med hälsosam mat.

Läs berättelserna som formar framtiden för livsmedel och enskilda liv.

Livsmedelssäkerhet och kvalitet

Livsmedelsförluster och matsvinn

flags in front of the European Parliament

Därför är hållbarhetsåtaganden viktiga

Tetra Pak gör som över hundra andra aktörer i livsmedels- och dryckesindustrin och skriver under EU:s uppförandekod om ansvarsfulla affärs- och marknadsföringsmetoder inom livsmedelssektorn.

senior man checking expiry date on food

Fyra konkreta åtgärder för minskat matsvinn

Vi tittar närmare på fyra sätt att minska matsvinnet i hela värdekedjan genom konsumentupplysning, innovativa livsmedelsförpackningar och nya användningsområden för råmaterial.

Zero waste food

Fem sätt att uppnå Zero Waste inom livsmedelstillverkning

Ledande företag använder huvudsakligen fem metoder för att uppnå Zero Waste inom livsmedelsproduktion – från stärkta medarbetare till samarbete i hela värdekedjan.

Pepperfruits in factory

Samarbete för att minska livsmedelsförluster och matsvinn

En tredjedel av alla livsmedel går förlorade eller kastas. Genom samarbete mellan olika livsmedelssystem kan vi se till att alla, precis alla, har tillgång till säker och näringsriktig mat.

Tillgång till mat och tåliga livsmedelssystem

school girl smiling

Skolmåltidsprogram

Tillsammans med våra kunder, lokala myndigheter, icke-statliga organisationer, FN och andra internationella hjälporgan gör VI skillnad för barn över hela världen.

woman walking next to a cow

Mjölkproduktionscentra

Läs om hur våra mjölkproduktionscentra bidrar till att säkerställa långsiktig tillgång till lokalproducerad kvalitetsmjölk i tillväxtekonomier.

Lär dig mer om våra insatser

Livsmedel

Protecting what matters
Find out how we're working towards more secure and sustainable food systems.
Gå till berättelserna

Klimatet

Addressing the climate crisis
Find out what we're doing to contribute to lowering climate footprint across our value chain.
Gå till berättelserna

Cirkularitet

Towards a circular future
Find out what we're doing to improve collection & recycling of used beverage cartons.
Gå till berättelserna

Social hållbarhet

Empowering people
Find out what we’re doing to protect people by respecting human rights throughout the value chain.
Gå till berättelserna

Naturen

Restoring nature
Find out how we are using sustainable resources to protect and restore nature.
Gå till berättelserna

Hållbarhetsåtgärder

From awareness to action
Find out how our interconnected strategy drives the change from awareness into action.
Läs alla berättelser