​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Membranfiltreringslösningar för mejeriprodukter och växtbaserade produkter​

Membranfiltrering är det naturliga sättet att optimera värdet på mejeriprodukter och växtbaserade produkter samt återanvända vatten. Tekniken används för att skapa fermenterade produkter såsom skyr och grekisk yoghurt, vassleproteiner till näringsdrycker för spädbarn, idrottare och äldre, för att koncentrera växtbaserade proteiner – och för att utvinna vatten från mjölk och frukt som ska användas i produktionsprocessen i stället för att låta överskottsvattnet rinna ut i avloppet, bara för att nämna några exempel.

Praktiskt taget alla vanliga mejeriprocesser använder direkt eller indirekt membranfiltrering. 

Våra membranfiltreringssystem drivs effektivt i hundratals anläggningar över hela världen. Vi har en omfattande produktportfölj av membranfiltreringslösningar och erbjuder allt från fristående enheter till linjelösningar.​

Ändra förutsättningarna för din verksamhet med hjälp av membranfiltrering

Vill du skapa nya livsmedel och drycker och samtidigt öka behållningen från dina råmaterial?

Eller vill du förbättra produktkvaliteten, öka produktionsflexibiliteten och minska miljöpåverkan från din verksamhet?

Membranfiltrering kan lösa dessa utmaningar.

Mejeriprodukter med högt proteininnehåll – så här producerar du dem

Mejerier runtom i världen använder membranfiltreringssystem från Tetra Pak på grund av de här fördelarna:
  • Högre produktion
  • Systemet kan skalanpassas för att möta växande efterfrågan och producera nya typer av produkter
  • Överskottsvatten från mjölkkoncentration kan återvinnas och användas i alla produktionsprocesser – med andra ord minskar både färskvattenförbrukningen och spillvattenhanteringen

Du kan hyra en pilotanläggning för att komma i gång. Branschens största team med membranfiltreringsspecialister hjälper gärna till!

Mejeriprodukter med högt proteininnehåll – så här producerar du dem

Mejerier runtom i världen använder membranfiltreringssystem från Tetra Pak på grund av de här fördelarna:
  • Högre produktion
  • Systemet kan skalanpassas för att möta växande efterfrågan och producera nya typer av produkter
  • Överskottsvatten från mjölkkoncentration kan återvinnas och användas i alla produktionsprocesser – med andra ord minskar både färskvattenförbrukningen och spillvattenhanteringen

Du kan hyra en pilotanläggning för att komma i gång. Branschens största team med membranfiltreringsspecialister hjälper gärna till!

Grunderna i filtreringsteknik

En vätska innehåller ett antal upplösta eller sönderdelade komponenter av olika molekyl- eller partikelstorlekar. Genom att använda membran med porer av olika storlekar är det möjligt att separera exakt de komponenter som önskas till separata vätskeflöden.

Membrantyper

Det centrala i alla membranfiltreringsprocesser är själva membranet, och det kan vara komplicerat att välja det bästa membranet för en viss process. Membrantyp, systemdesign och processparametrar måste anpassas omsorgsfullt för att uppnå önskat resultat och önskad kostnadseffektivitet för processen i sin helhet.

Membranverktyg

Felsök ditt membranfiltreringssystem och förbättra prestandan. Vi tillhandahåller ett antal praktiska och lättanvända verktyg för installation, underhåll och felsökning av din anläggning.
  • Tetra Pak Membrane Installation Tool/MIT
  • Tetra Pak Membrane Scope
  • Tetra Pak ATD-borttagningsverktyg
  • Tetra Pak Bubble Test Kit

Pilotanläggningar

Vi erbjuder olika typer av lättanvända pilotanläggningar att hyra. Du kan testa alla mejerifiltreringslösningar med hjälp av våra fem olika pilotanläggningar.

Hållbara filtreringslösningar

Tetra Pak har ett starkt fokus på hållbarhet, miljöskydd och återanvändning av naturresurser och har därför utvecklat ett antal innovativa membranbaserade lösningar som reducerar livsmedelsbranschens miljöavtryck.

FILTRERINGSTILLÄMPNINGAR

Mjölk som hälls i glas

​​​​​​​​​​​​​​​​​Filtreringslösningar för flytande mjölk

Membranfiltrering spelar en viktig roll under mjölkförädlingen. Utöver normalfet, standardiserad pastöriserad dricksmjölk används den till nästan alla mejeriprodukter

Vasslepulver i kopp

Filtreringslösningar för vassle

En av de vanligaste användningsområdena för membranfiltrering inom mejeriindustrin är behandlingen av vassle från osttillverkaren.

Yoghurt med blåbär

Filtreringslösningar för koncentrerade, fermenterade mejeriprodukter

Ultrafiltreringsmembranet separerar skummjölken i två flöden, så att vatten, upplösta salter, laktos och syror kan passera genom det

Mjölk och vassle

Filtreringslösningar för ingredienser baserade på mjölk och vassle​

Membranteknik används vid produktion av bulkprodukter och specialprodukter som vassleproteinkoncentrat/vassleproteinisolat, mjölkproteinkoncentrat/MPI, MCC/MCI, laktoferrin, högfet, demineraliserad vassle med mera

Vitost

Filtreringslösningar för hög ostproduktion av hög kvalitet​

Mikrofiltreringen tar bort föroreningar och skadliga mikroorganismer från ostlaken snabbt och effektivt, samtidigt som den naturliga kemiska balansen bevaras

Vatten som skvätter

Filtreringslösningar för vatten

Tetra Pak Filtration Solutions har satt ljuset på ett antal nya områden som kan minska vattenintaget på anläggningar för mejeri och livsmedelsberedning avsevärt

växtbaserade drycker

Filtreringslösningar för växtbaserade livsmedel och drycker

Membranfiltrering används inom mejeriindustrin för att framställa produkter och pulver med högt proteininnehåll. För växtbaserade produkter är möjligheterna närmast obegränsade.