Filtreringsprocesser

Inom mejeriindustrin används fyra olika membranfiltreringsprocesser: mikrofiltrering (MF), ultrafiltrering (UF), nanofiltrering (NF) och reverserad osmos (RO). I bilden visas vilka mjölk- och vasslekomponenter som kan koncentreras med respektive process, beroende på membranets täthet.

Omvänd osmos (RO)

RO är den tätaste membranprocessen inom vätskeseparering. Den koncentrerar alla partiklar och bara vatten kan passera genom membranen. Allt upplöst och uppslammat material avvisas.

Nanofiltrering (NF)

NF separerar en mängd mineraler från en vätska, så att bara vätska och vissa monovalenta joner kan passera membranet.

Ultrafiltrering (UF)

Ultrafiltreringsmembranen separerar flödet (till exempel skummjölk) i två strömmar, så att vatten, upplösta salter, laktos och syror kan passera genom det membranet i endera riktningen, medan proteiner och fetter (det vill säga koncentratet) bevaras.

Mikrofiltrering (MF)

Vid mikrofiltrering används den mest öppna typen av membran. Den metoden används för att separera bakterier, sporer och fettkulor från strömmen, och för fragmentering av skummjölk. ​

Illustration av filtreringsprocesser