Hantera avfallsutmaningen

Vi är fast beslutna att skapa en framtid där alla livsmedelsförpackningar samlas in, sorteras och återvinns – och aldrig blir skräp. Men för att åstadkomma det krävs gemensamma insatser från alla inblandade.

Läs berättelser om insatser som får detta att hända – just nu.

Products made from recycled carton packages

Dong Tien – återvinningskapacitet

Tetra Pak Vietnam har inlett ett samarbete med Dong Tien Packaging and Paper Co., Ltd. för att gemensamt investera i en uppgradering av återvinningskapaciteten för återvunna dryckeskartonger.

Overview of automated recycling facility

Carton Councils robotsortering – insamling och sortering

Tillsammans med Carton Council arbetar vi för att erbjuda stöd åt återvinningsanläggningar för att förbättra sorteringen av kartonger, med hjälp av automation och artificiell intelligens.

Boy recycle bottle

Nytänkande kring en infrastruktur för återvinning

Återvinning kräver gemensamma insatser i hela världen. Leverantörer, kunder, teknikleverantörer, återvinningsföretag och viktiga intressenter i branschen har alla en viktig roll att spela.

Closeup of robotic arm sorting cartons for recycling

Carton Council – konsumentmedvetenhet

Vi var med och grundade Carton Council of North America, som främjar återvinningsteknik, lokal insamling och medvetenhet.

Pulping line for carton recycling

Bio Pappel – återvinningskapacitet

Vi samarbetade med Bio Pappel för att öka kartongåtervinningen i Mexiko genom att installera en massalinje för kartongförpackningar och utöka materialinsatsen.

A hand holding a recycling information folder

Red Reciclo – insamling och sortering

I branschkoalitionen Red Reciclo arbetar vi tillsammans med andra varumärken för att främja implementering av ett utökat producentansvar (EPR) i riktning mot en mer cirkulär ekonomi.

Package with digital watermarking on kitchen counter

HolyGrail2.0 – insamling och sortering

Vi gick med i European Brands Association på HolyGrail 2.0 Digital Watermarks Initiative för att utveckla digital vattenmärkningsteknik för exakt sortering.

Office with panel board from recycled cartons

Morcas – återvinningskapacitet

Vi stöder Morcas i deras arbete med att återvinna hela kartongförpackningar för att producera panelskivor och bygga ut insamlingsinfrastrukturen.

PolyAl equipment line in recycling facility

Fulun – återvinningskapacitet

För att öka återvinningskapaciteten för kartong och uppgradera polyAl-linjen har vi samarbetat med Fulun – ett företag som anses vara en lokal förebild när det gäller cirkulär ekonomi.

Desk with peal board information sheets

SHA Hup Aik – återvinningskapacitet

Vi arbetar med SHA Hub Aik för att uppgradera deras polyAl-anläggning, i syfte att förbättra kvaliteten på takplattor och polyAl-brädor samt öka kapaciteten att producera granulat.

Recycling facility

Palurec – återvinningskapacitet

Vi har kombinerat vår expertis med Palurec i Tyskland för att utveckla tekniken för polymeråtervinning samt extruderingspelletering.

Hand with polyAl granule

KMK – återvinningskapacitet

Vi samarbetade med KMK för att installera den första polyAl-återvinningslinjen i Turkiet och hjälpte till att utveckla slutmarknaden, med potentiella köpare inom plastindustrin.

Repulping line in facility

OPI – återvinningskapacitet

Vi hjälper OPI att bygga upp kapaciteten för kartongåtervinning i arabvärlden, genom att installera en repulperingslinje i Riyadh, med planerad lansering 2021.

Pallets made from recycled polyAl

STP – återvinningskapacitet

Vi har samarbetat med STP och OPI för att skapa en lösning för återvinning av hela kartongförpackningar: STP för att återvinna polyAl från OPI.

Lär dig mer om våra insatser

Livsmedel

Protecting what matters
Find out how we're working towards more secure and sustainable food systems.
Gå till berättelserna

Klimatet

Addressing the climate crisis
Find out what we're doing to contribute to lowering climate footprint across our value chain.
Gå till berättelserna

Cirkularitet

Towards a circular future
Find out what we're doing to improve collection & recycling of used beverage cartons.
Gå till berättelserna

Social hållbarhet

Empowering people
Find out what we’re doing to protect people by respecting human rights throughout the value chain.
Gå till berättelserna

Naturen

Restoring nature
Find out how we are using sustainable resources to protect and restore nature.
Gå till berättelserna

Hållbarhetsåtgärder

From awareness to action
Find out how our interconnected strategy drives the change from awareness into action.
Läs alla berättelser