Med fokus på småskaligt jordbruk

Nästan 750 miljoner människor lever på mjölkgårdar, småjordbruk eller hushåll med ett eller några få djur. Enligt International Farm Comparison Network produceras för närvarande 377 miljoner av de 920 miljoner ton mjölk som produceras globalt av småbrukare. Mycket av den mjölken bearbetas inte formellt utan går förlorad, vilket begränsar småbrukarnas tillgång till marknaden. Mjölk- och mejeriindustrin har därmed stor potential att bidra till FN:s mål åtta, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom att skapa arbetstillfällen och öka intäkter för alla som ingår i värdekedjan.​

Modellen med mjölkproduktionscenter syftar till att säkerställa en långsiktig tillgång till lokalproducerad, högkvalitativ mjölk utan att öka kostnaderna för uppsamlingen i tillväxtekonomier. Modellen sammanför småskaliga jordbrukare med verksamheter som processar mejeriprodukter. Tetra Pak erbjuder tekniken samt den praktiska kunskapen och utbildningen. Detta har en direkt koppling till SDG 8.2, ett delmål som mäter utvecklingen för mål åtta utifrån ökningen i nivåer av ekonomisk produktivitet genom teknologisk uppgradering och innovation. Vi har sett hur denna modell ökar tillgången på lokalproducerad mjölk runtom i världen och förbättrar stabiliteten i mjölkförsörjningskedjorna. Till exempel har småskaliga jordbrukare som samarbetar med mjölkproduktionscentra i Bangladesh sett sin mjölkproduktion öka med 143 procent, från 4,45 liter till 10,8 liter. Och deras månadsinkomst har ökat ännu mer från 100 USD till 144 USD. ​

Berättelser från hela världen

Programmet för tekniskt stöd verkar för en positiv utveckling inom Ugandas mejerisektor​. Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development ger teknisk support till nyetablerade Pearl Dairy Farmers Community.

Artiklar om mjölkproduktionsutveckling