Processtillämpningar för edamer- och goudaost

Gouda och edamer är exempel på vanliga halvhårda ostar. Andra exempel är Jarlsberg, Herrgårdsost och Tilsiter. Det som dessa ostar har gemensamt är att de saltas i saltlag och saltet tas upp av osten via lagen. Smaken på slutprodukten varieras genom tillsättning av olika syrakulturer.

Europeiska halvhårda ostar tillverkas vanligtvis i så kallade euroblock (15 kg, 300 × 500 × 100 mm). För att differentiera sina produkter har vissa tillverkare skapat egna former och storlekar. Det gäller till exempel den nederländska Gouda-osten och den svenska Västerbotten-osten. Med vår utrustning kan du hantera alla typer av format, såväl traditionella som egna former och storlekar. Dessutom kan du tillverka former med oslagbar noggrannhet, vilket minskar produktsvinnet och kostnaderna markant.

För att nå framgångar i den här branschen är det viktigt att ha en enhetlig process och minimal variation i produktsammansättning samt en effektiv och tillförlitlig produktionsutrustning som säkerställer en smidig produktion.

Vi har avancerad teknik och kompetens om ostframställning som kan hjälpa dig att skapa en produkt med jämn och hög kvalitet med samma vikt och fuktighetsgrad. Våra linjer är utformade för att producera stora volymer på ett kostnadseffektivt sätt. 

Och Tetra Pak har unika erfarenheter när det gäller produktion av halvhårda ostar. 1970 uppfann vi Casomatic-systemet för avrinning och formning. Tekniken är nu inne på den sjunde generationen.