Förbättra barns hälsa och skolresultat

Att avskaffa undernäring och tillgodose alla människors näringsbehov är en central del av de globala målen för hållbar utveckling (Mål 2 – Ingen hunger).1 För oss betyder det att vi vill göra säker och näringsrik mat tillgänglig för alla överallt. 

Därför har vi nu i över 60 år tillsammans med kunder, länder, partners och icke-statliga organisationer arbetat för att utveckla skolmåltidsprogram som kan förbättra hälsan och tillgången till näringsrika drycker och nå ut till miljontals barn runt om i världen. 

Alla program ser olika ut. Utmaningarna och även möjligheterna förändras hela tiden. Med vår expertis inom livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet och den kunskap som finns bland alla våra lokala samarbetspartners kan vi vägleda genom hela värdekedjan för livsmedel. Vi delar goda erfarenheter i program runt om i världen, utvecklar och lanserar berikade drycker och möjliggör utbildning i miljöfrågor och återvinning av dryckeskartonger. 

Skolmåltids- och näringsprogram har stor betydelse för den fysiska hälsan, utvecklingen och skolresultaten för många barn, eftersom måltiden de får i skolan ofta är deras första för dagen. Skolmåltider är en bra investering. Effektiva program ger en avkastning på upp till 9 US-dollar per investerad dollar och uppnår värdefulla resultat i en rad sektorer, bland annat: utbildning, kost och hälsa, socialt skyddsnät och lokalt jordbruk.

Leverera 9,4 miljarder livsmedelsförpackningar till skolor genom skolmåltidsprogram

Förbättra tillgången till nyttig mat i 41 länder (2021)

Förse 61 miljoner barn med näringsriktig mat under 2021

Handboken för skolmåltidsprogram

Skolmåltidsprogrammen har haft stor betydelse i arbetet med att förbättra skolbarns hälsa och utbildning runt om i världen. Upptäck de många fördelarna som skolmåltidsprogrammen ger barn och samhällen världen över och vilken nyckelroll de har haft för att förbättra skolbarns hälsa och utbildning. Vi tar också upp flera exempel på skolmåltidsprogram med resultatdata och best practice för att organisera och införa programmen.

Mexikanska barn har fått mjölk i skolan i nästan ett sekel

Skolmjölksprogrammet i Mexiko är ett av de program som pågått längst i världen. Det har betytt enormt mycket för att förbättra situationen för barn när det gäller undernäring, utbildning och livsmedelssäkerhet. Måltiden barnen får via skolmjölksprogrammet är ofta dagens första och programmet i Mexiko är ett utmärkt exempel på vårt arbete med skolmåltidsprogram. Därför delar vi också goda erfarenheter härifrån med andra program i de 56 länder världen över som vi medverkar i.

Främja livsmedelssäkerhet och återvinning på 950 skolor i Sri Lanka

I Sri Lanka ses undernäring som ett allvarligt hot mot landets socioekonomiska utveckling. Samtidigt produceras mindre än 40 procent lokalt av den mjölk som efterfrågas. För att göra någonting åt de här problemen hjälpte vi myndigheterna i Sri Lanka att införa ett skolmjölksprogram för 400 000 barn i 950 skolor, där 100 % lokalproducerad UHT-mjölk användes. Genom att ge teknisk assistans och utbildning kunde vi bidra till förbättrat näringsintag hos barn, ökad produktion av mjölk av hög kvalitet på lokala mejerier och större medvetenhet om miljöfrågor och återvinning.

Bekämpa undernäring och stärka mejerisektorns värdekedja i Kenya

Enligt världslivsmedelsprogrammet lider många barn i Kenya av allvarlig undernäring, både på landsbygden och i städer. Trots att Kenya har hög mjölkproduktion saknar de flesta lokala småbrukare tillgång till mejerier och kämpar med kvalitetsproblem på grund av boskapssjukdomar. Vi samarbetade med de kenyanska myndigheterna, Kenya Dairy Board och lokala mejerier för att ge vägledning i hur man köper in och levererar mjölk från småbrukare. Mjölk som kan användas som en värdefull näringskälla i 1 767 skolor runt om i landet.

ETT GLOBALT PARTNERNÄTVERK

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Global Alliance for Improved Nutrition

Global Child Nutrition Foundation

VÅR RESA

Hur kan vi öka tillgången till säker och näringsriktig mat?

Vi har lovat att göra livsmedel säkra och tillgängliga genom att kombinera vår livsmedelsförpackning, process och tekniska expertis.

Hur kan vi minska slöseriet med mat?

I samarbete med våra kunder utvecklar vi livsmedelsbearbetningslösningar av hög prestanda som minimerar livsmedelsförlusterna och skapar förpackningslösningar som bidrar till längre hållbarhetstid och minskat matsvinn.

Hur kan vi bygga hållbara värdekedjor för livsmedel?

I samarbete med våra leverantörer och partners stöder, utvecklar och levererar vi lösningar som främjar hållbar produktion, process, förpackning, distribution och konsumtion.

UTFORSKA MER

Våra partnersamarbeten

Om vi ska kunna göra någonting åt problemen med livsmedelssäkerhet och nutrition i världen krävs det att flera intressenter går samman. Upptäck vilka partners och nätverk vi samarbetar med i det här arbetet.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev där vi rapporterar om utmaningar i branschen och delar med oss av våra insikter här på Tetra Pak.

Vi förser skolbarn över hela världen med näring

För att barn ska få en så bra start i livet som möjligt behöver de rätt bränsle. Se de fantastiska effekterna av skolmjölksprogrammen som ger hållbar näring till barn i Kerry, Irland, och runt om i världen.

SÅ BIDRAR VI

[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/ 

[2] https://www.wfp.org/school-feeding