Vi äter alltmer ost

Under de senaste åren har ostkonsumtionen i världen skjutit i höjden. En förklaring är den förbättrade levnadsstandarden i Asien och det faktum att människor där äter allt mer västerländsk kost. Många av de nya marknaderna har liten eller ingen lokal produktion och är därmed beroende av import. I Kina och Indien importeras stora mängder cheddar och pasta filata varje år för att användas som ingrediens eller för direktkonsumtion. Kloka producenter i stora ostproducerande nationer tar fasta på potentialen hos dessa växande marknader och investerar i ökad produktionskapacitet.

En komplett portfölj för ost- och vassleproduktion

Tetra Pak tillhandahåller utrustning för alla typ av ost- och vassleproduktion och vi har kunskapen som behövs för att du ska få maximal nytta av ditt råmaterial.

I vår portfölj finns system för att framställa många typer av kvalitetsostar. Vi följer våra kunder genom hela processen från mjölkintag till förvärmning, framställning av ostmassa, avrinning och formning ända till den färdiga osten.

Producenter som vill förbli konkurrenskraftiga på dagens marknad måste utnyttja vasslen i mjölken. Vi erbjuder olika tekniker för vassleutvinning och vasslebaserade ingredienser i flytande form och pulverform.

Tetra Paks välbeprövade linje har kapacitet för stora volymer och uppfyller storkundernas krav på kostnadseffektiv drift. Vi utfärdar en prestandagaranti för att du ska känna dig helt lugn.

Gårdsost

Storskalig produktion är inne idag, men som alla trender följs den även av en mottrend. I ostvärlden heter den gårdsmejerier. Specialostar som framställs enligt traditionella recept och är historiskt knutna till en viss region blir allt mer populära. Tetra Pak har utrustning för produktion av mindre volymer eller specialprodukter från ca 150 000 liter/dag.

Kvalitet och säkerhet går först

I Asien har den europeiska mejeriindustrin ett gott rykte och en noggrann kontroll som ger säkra, näringsrika produkter skapar allt större efterfrågan på produkter från Västeuropa. Vi hjälper våra europeiska kunder att leva upp till sitt goda rykte genom att sätta säkerheten först och samtidigt hålla kostnaderna nere. Ett bra exempel är Tetra Paks Casomatic-serie. Maskinen har utformats och byggts med renhet i fokus och den hygieniska konstruktionen möjliggör längre produktionscykler mellan rengöringsstoppen. Vi kan hjälpa dig att effektivisera din anläggning och förbättra ditt rykte som säkerhetsmedveten.

Tillämpningar för ost och vassle

Cheddarost

Processtillämpningar för Cheddar-ost

Cheddar är en hårdost som tillverkas av komjölk. Den kan vara stark eller mild i smaken och variera från ljust gul till orange.

runda goudaostar

Halvhård ost

Vi har avancerad teknik och kompetens om ostframställning som kan hjälpa dig att skapa en produkt med jämn och hög kvalitet med samma vikt och fuktighetsgrad.

Pizza med pasta filata

Pasta filata

Pasta filata-ostar som mozzarella blir elastiska när de upphettas och bildar långa trådar när man drar i dem – två egenskaper som gjort dem populära till pizza

Ostsorter

Ost och vassle – andra varianter

Processtillämpningar för andra ostsorter: keso, färskost, cream cheese, kvark, ultrafiltrering och paketering av ost i flytande form

Vasslepulver

Ost och vassle – vasslebehandling

Tetra Pak bistår sina kunder med expertkunskaper och utrustning för vasslebearbetning, till exempel proteinutvinnande fragmenteringsindunstning och torkning samt pulverhantering.

Vitost och oliver

Vitost

Best-practice-linjer för vitost. Effektiv och lönsam vitostproduktion; vi ger dig all den expertis och kunskap du behöver.