Därför måste de globala livsmedelssystemen förändras

Vi arbetar för en värld med säkra och hållbara livsmedelssystem 

På global nivå står livsmedelssystemen inför flera olika utmaningar. Sättet på vilket livsmedel produceras, bearbetas, förpackas, distribueras och konsumeras förhindrar livsmedelssäkerhet och skadar planeten. Klimatrelaterade utmaningar som resursbrist, jorderosion och torka leder till minskad livsmedelsproduktion, och distributionskedjorna upplever störningar orsakade av covid-19. 

Samtidigt upplever många länder en dubbel börda av undernäring, där näringsbrist samsas med övervikt, fetma och andra kostrelaterade sjukdomar. Lägg sedan till den beräknade befolkningstillväxten som innebär att vi år 2050 väntas nå 9,7 miljarder5 människor – med ökad efterfrågan på säker och näringsrik mat.

Livsmedelsförluster och matsvinn är stora utmaningar även i framtiden 

Trots utmaningar med tillgång på livsmedel går en tredjedel av den mat som produceras förlorad eller till spillo.6 Livsmedelsförluster uppstår främst under produktionen eller på grund av att mat slängs och aldrig förpackas, medan matsvinn kan orsakas av kort hållbarhetstid hos återförsäljare och ohållbara konsumtionsvanor. 

Värdekedjorna för livsmedel är inte hållbara 

Särskilt skadliga är livsmedelsförluster och matsvinn, om man tänker på att livsmedelssystemen står för mer än en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen.7 Utsläppen från processer som är involverade i livsmedelssystemen ökar snabbt, i synnerhet i vissa utvecklingsländer.

När livsmedel färdas genom distributionskedjan mot sin destination kan det också uppstå problem på grund av undermålig infrastruktur i många länder. En viktig orsak till hunger i många utvecklingsländer är en bristande förmåga att på ett säkert sätt frakta livsmedel från gårdar till människors hem. Tillgängliga process- och förpackningslösningar kan spela en viktig roll för att säkerställa att säkra och näringsrika livsmedel verkligen når ut till avlägset belägna områden. 

Livsmedelssystemen måste bli säkrare och mer hållbara i framtiden 

För att få bukt med de globala utmaningarna i fråga om livsmedel måste vi utgå från hela livsmedelssystemen och arbeta för att göra dem säkrare och mer hållbara: Enligt FN innebär livsmedelssäkerhet att alla människor, vid alla tidpunkter, ska ha fysisk, social och ekonomisk tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat, medan hållbara livsmedelssystem innebär att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att uttömma jordens resurser eller påverka planeten negativt.9

Vi på Tetra Pak vill ta vårt ansvar för att utveckla och förbättra världens livsmedelssystem. Med rätt expertis, teknik och partnerskap är vi övertygade om att vi kan göra verklig skillnad. Därför arbetar vi oförtrutet vidare med att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Och vi lovar att göra det på ett sätt som bevarar det goda: skydda livsmedel, människor och planeten.

VÅR RESA

Moving food forward.

Få en snabb överblick över vår tids globala utmaningar för livsmedel och hur vi på Tetra Pak tar vårt ansvar för att utveckla livsmedelsområdet – för en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem.

VÅR RESA

Hur kan vi öka tillgången till säker och näringsriktig mat?

Vi har lovat att göra livsmedel säkra och tillgängliga genom att kombinera vår livsmedelsförpackning, process och tekniska expertis.

Hur kan vi minska slöseriet med mat?

I samarbete med våra kunder utvecklar vi livsmedelsbearbetningslösningar av hög prestanda som minimerar livsmedelsförlusterna och skapar förpackningslösningar som bidrar till längre hållbarhetstid och minskat matsvinn.

Hur kan vi bygga hållbara värdekedjor för livsmedel?

I samarbete med våra leverantörer och partner stöder, utvecklar och levererar vi lösningar som främjar hållbar produktion, process, förpackning, distribution och konsumtion.

UTFORSKA MER

Våra partnersamarbeten

Om vi ska kunna göra någonting åt problemen med livsmedelssäkerhet och nutrition i världen krävs det att flera intressenter går samman. Upptäck vilka partner och nätverk vi samarbetar med i det här arbetet.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev där vi rapporterar om utmaningar i branschen och delar med oss av våra insikter här på Tetra Pak.

SÅ BIDRAR VI

[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

[2] http://www.fao.org/3/ca9692en/ca9692en.pdf

[3] https://www.saveonethird.org

[4] http://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/

[5] https://www.statista.com/statistics/262875/development-of-the-world-population/

[6] https://www.saveonethird.org

[7] http://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/

[8] http://www.fao.org/news/story/en/item/1379373/icode/

[9] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c6fd4d2f-en/index.html?itemId=/content/component/c6fd4d2f-en