Ta ett helhetsgrepp om livsmedelssystemen

Alla människor överallt i världen förtjänar tillgång till säkra och näringsrika livsmedel. Men i dag saknar miljontals människor det. Hur livsmedel produceras, bearbetas, distribueras och konsumeras – som av FN sammanfattas med termen livsmedelssystem – är obalanserat, slösaktigt och ohållbart. För att öka livsmedelssäkerheten och minska den negativa påverkan på planeten måste livsmedelssystemen förändras. Vi på Tetra Pak är fast beslutna att dra vårt strå till stacken när det gäller att göra livsmedelssystemen säkrare och mer hållbara.

Få hela bilden

Hur kan vi vara med och utveckla och förbättra världens livsmedelssystem?

Världens livsmedelssystem måste förändras i syfte att öka livsmedelssäkerheten och skydda planeten. Som världsledande inom livsmedelsberedning och förpackningslösningar vill vi ta vårt ansvar – tillsammans med kunder, myndigheter, partner och icke-statliga organisationer. Att förändra de globala livsmedelssystemen är inget litet åtagande. Det kommer att kräva ett långsiktigt fokus och omfattande samarbete från alla intressenter i värdekedjan för livsmedel.

VÅR RESA

Moving food forward.

Få en snabb överblick över vår tids globala utmaningar för livsmedel och hur vi på Tetra Pak tar vårt ansvar för att utveckla livsmedelsområdet – för en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem.
VÅRA PROGRAM

Modell för livsmedlens effekter

Vi på Tetra Pak har som mål att vara med och forma en värld med säkra och hållbara livsmedelssystem. Det finns tre nyckelområden där vi bidrar: Öka tillgången till säkra och näringsrika livsmedel, minska livsmedelsförluster och matsvinn samt bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.
VÅRT ÅTAGANDE

Bygga tåliga och stabila livsmedelssystem

FN:s toppmöte om livsmedelssystem (Food Systems Summit) kommer vid en kritisk tidpunkt och erbjuder de globala aktörerna en unik möjlighet att arbeta tillsammans för att ta itu med utmaningarna för våra livsmedelssystem och arbeta för säkrare och mer hållbara livsmedelssystem.

VÅRT ARBETE

Skolmåltidsprogram

Det första skolmjölksprogrammet med kartongförpackningar från Tetra Pak startades 1962. Sedan dess har vi fortsatt att stödja våra kunder och att samarbeta med myndigheter, ideella organisationer och FN-organ i utvecklingen och införandet av skolmåltidsprogram världen över.

Mjölkproduktionscentra

Vi stöder våra kunder via projekt med mjölkproduktionscenter som bygger upp en infrastruktur för mjölkinsamling och tillhandahåller praktisk utbildning för att ge fler småbrukare tillgång till formella marknader.

UTFORSKA MER

Våra partnersamarbeten

Om vi ska kunna göra någonting åt problemen med livsmedelssäkerhet och nutrition i världen krävs det att flera intressenter går samman. Upptäck vilka partners och nätverk vi samarbetar med i det här arbetet.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev där vi rapporterar om utmaningar i branschen och delar med oss av våra insikter här på Tetra Pak.

SÅ BIDRAR VI