Främja mjölkproduktionsutveckling

Vi skapar en länk mellan småbrukare och mejeriföretag för att bidra till uppbyggnaden av hållbara, lokala värdekedjor i mejeribranschen1. På så sätt kan vi säkra den långsiktiga tillgången till lokalt producerad kvalitetsmjölk i nya ekonomier, utan att öka insamlingskostnaden.

Läs om hur vi bidrar till ökad lönsamhet och hjälper småbrukare att växa.

Supporting local farmers in Dominican Republic

Vi hjälper våra kunder att förbättra mjölkgårdar i Dominikanska republiken

Tetra Pak Food for Development har hjälpt Tetra Pak kunder att införa modellen med mjölkproduktionscentra för att säkerställa stadig tillgång till lokal kvalitetsmjölk.

Training dairy farmers in Panama

Stöd till en självständig mejerisektor i Panama

Tetra Pak Food for Development och Tetra Pak kunden Industrias Lácteas S.A stöder utvecklingen av en mer självständig mejerisektor i Panama.

Dairy farming in Nicaragua

Förvandla utmaningar till möjligheter i Nicaragua

Vi har samarbetat för att förse konsumenter med lokalt producerad mjölk och förbättra försörjningsmöjligheterna för småskaliga mjölkbönder.

Man feeding cows in Kenya, Dairy hubs

Förbättrar försörjningen i Kenya

I Kenya ingår Tetra Pak i KEMDAP-projektet, ett samarbete för att hjälpa 30 000 kenyanska bönder och deras familjer att förbättra sina försörjningsmöjligheter och stärka kvinnor.

Dairy hub farmers in Albania

Småbrukare i Albanien har lyfts ur fattigdom

På våra första mjölkproduktionscentra i Albanien ligger fokus på att utveckla en formell infrastruktur för mjölkinsamling och ge tekniskt stöd åt småbrukare.

Dairy farmers in Bangladesh

Fler mjölkproduktionscentra i Bangladesh främjar hållbar utveckling

För att utöka antalet mjölkproduktionscentra och efter att ha sett projektens positiva resultat i inledningsskedet, har vi inlett ett samarbete med Sida och UNIDO.

Partners signing at the Embassy of Sweden in Nairobi

Vi samverkar för att skala upp vår mjölkproduktion i Kenya

Tetra Pak har gått med i ett projekt för att skala upp Kenyas mjölkproduktionsutveckling och möta landets ökade efterfrågan på mjölk.

Farmers with cows in Honduras

Bekämpa undernäring med hjälp av mjölk i Honduras

Tetra Pak samarbetar med kunden Lacthosa och den honduranska regeringen för att stärka mejeribranschen genom att ge småbrukare tekniskt stöd

Supporting dairy development in Uganda

Samarbete för utveckling av mjölkproduktion i Uganda

Cirka 50 chefer för mjölkproduktionsutveckling har anställts och utbildats för att ge praktisk teknisk hjälp till 1 000 kommersiella mjölkproducenter i sydvästra Uganda.

Cows graze

Koppla samman lokala småbrukare med mejeriindustrin i Senegal

Tetra Pak Food for Development, ett lokalt mejeriföretag och IFC har gått samman och arbetar med småskaliga mjölkbönder för att öka mjölkproduktionen.

Woman with cows, Dairy hubs

Kunderna berömmer mjölkproduktionscentrens distansutbildningar

Genom vår modell med mjölkproduktionscenter medverkar vi till att bygga upp lokala värdekedjor för mejeriprodukter genom att tillhandahålla tekniskt stöd till småbrukare och stödja våra mejerikunders förmåga att samla in mer högkvalitativ mjölk.

Dairy Hub in Kenya

Nytt projekt med mjölkproduktionscentra i Kenya ökar produktiviteten

I samarbete med vår kund Uplands Dairy i Kenya arbetar Tetra Pak för att förbättra mejeribranschen genom att erbjuda småbrukare tekniskt stöd.

Morgan and computer

Väl utbyggt samarbete i Sri Lanka, mjölkproduktionscentra

Ett nytt mjölkproduktionscentra i Sri Lankas krigshärjade nordöstra del bygger upp ökad kapacitet i mejeriindustrin – och förändrar livet för lokala jordbrukare.

Loose milk distribution

Utbildning av konsumenter

Konsumenter köper fortfarande mjölk i lösvikt ur plastpåsar eller använda plastflaskor. Studier har visat riskerna med att dricka den här mjölken.

Lär dig mer om våra insatser

Livsmedel

Protecting what matters
Find out how we're working towards more secure and sustainable food systems.
Gå till berättelserna

Klimatet

Addressing the climate crisis
Find out what we're doing to contribute to lowering climate footprint across our value chain.
Gå till berättelserna

Cirkularitet

Towards a circular future
Find out what we're doing to improve collection & recycling of used beverage cartons.
Gå till berättelserna

Social hållbarhet

Empowering people
Find out what we’re doing to protect people by respecting human rights throughout the value chain.
Gå till berättelserna

Naturen

Restoring nature
Find out how we are using sustainable resources to protect and restore nature.
Gå till berättelserna

Hållbarhetsåtgärder

From awareness to action
Find out how our interconnected strategy drives the change from awareness into action.
Läs alla berättelser