Ost som paketeras i flytande form

Vid tillverkning av ost som paketeras i flytande form blandas alla ingredienser på ett homogent sätt och produkten kan säljas direkt efter att den har kylts av. Osten behöver inte mogna på hyllan, vilket innebär att tillverkarna snabbt får avkastning på sin investering.

När Tetra Paks ultrafiltreringsteknik används för att tillverka ost som paketeras i flytande form får tillverkarna en högre produktavkastning än vid traditionella metoder.

Det beror på att all vassleproteiner finns kvar i osten så att du får samma mängd torrsubstans med en större andel vassleprotein i förhållande till kasein. Med andra ord går det att tillverka mer ost av exakt samma mängd mjölk.

Hur går det till? Permeaten tvingas ut från osten medan koncentratet finns kvar (förhållandet 5:1). Detta är en sluten process och därmed också en väldigt hygienisk metod, som avslutas med att produkten paketeras hermetiskt tillsluten med en hållbarhet på hyllan på 6 till 12 månader.

Filtreringslösningar för ost

Feta och liknande osttyper tillverkas med en full koncentration av mjölken med ultrafiltrering. I koncentratet tillsätts kultur eller syra, löpe, salt och andra tillsatser, och det hela kan sedan formas direkt i lämpligt förpackningsmaterial.

UTRUSTNING FÖR OST SOM PAKETERAS I FLYTANDE FORM

Tetra Pak-utrustning för EWS Precisionssystem för trådost

Tetra Pak® EWS Precisionssystem för trådost

Erbjuder branschens högsta precision för trådostproduktion.