Nettoförsäljning

Under 2021 uppgick vår nettoförsäljning till mer än 11,145 miljarder euro.

Fler än 192 miljarder sålda förpackningar.

Under 2021 sålde vi fler än 192 miljarder förpackningar.

Litermått med produkter

Under 2021 såldes över 78 miljarder liter livsmedel och dryck i våra förpackningar.

Jordglob

Vår globala närvaro ger oss en djupgående förståelse för de marknader där vi verkar.

Över 25 000 anställda

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och stärka vår allra viktigaste tillgång – våra medarbetare.

 98 försäljningskontor i världen

Med våra 28 marknadsbolag har vi 94 försäljningskontor runtom i världen.

Produktion

Från och med den 1 januari 2022 har vi 54 produktionsanläggningar i världen.

Teleskop

Där vi utvecklar lösningar och tekniker för livsmedels- och dryckesindustrins framtid.

Innovationscenter

Utforska varje steg av innovationsresan, på plats eller virtuellt.

Papper och penna

Våra åtta utbildningscenter har ett stort utbud av utbildningslösningar.

*​Produktionsanläggningar: konverteringsfabriker för förpackningsmaterial 30, fabriker för förslutningar (korkar) 4 (fristående), ytterligare material som remsor och film 3, ytterligare material sugrörsfabriker 2 (fristående), produktionsanläggningar för processlösningar och förpackningsutrustning 15.

Drönarbild av BayWa r.e .