​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tetra Pak i siffror​​

I nära samarbete med våra kunder och leverantörer levererar vi säkra, innovativa och miljövänliga produkter som varje dag når flera hundra miljoner människor i fler än 160 länder världen över.

Nettoförsäljning 2021, miljarder euro: >11 145
​Geografisk försäljning (% av total försäljning):
- Europa & Centralasien ​28%
- Amerika 25%
- Asien- och Stillahavsregionen ​37%
- Större Mellanöstern och Afrika ​10%
​Länder där Tetra Pak hade försäljning år 2021: ​​>160​
​Antal anställda ​25,147
Levererade fyllningsmaskiner 2021 321
​Levererade processenheter 2021 ​2,915
Levererad efterutrustning 2021: 849
Sålda Tetra Pak®-förpackningar under 2021 (miljarder)​ >192
​Produktionsanläggningar ​54*
​Marknadsbolag 30
​Försäljningskontor ​98
​Customer Innovation Centres ​6
Technical Training Centres​ ​8
​Forsknings- och utvecklingscenter ​6
​Förpackningsmaskiner i drift ​8,870
​Processenheter i drift 104,726
Efterutrustning i drift 22,374

Siffror den 1 januari 2022

*​Produktionsanläggningar: konverteringsfabriker för förpackningsmaterial 30, (fristående) fabriker för förslutningar (korkar) 4, ytterligare material som remsor och film 3, ytterligare material sugrörsfabriker 2 (fristående), produktionsanläggningar för processlösningar och förpackningsutrustning 15.